دستگاه آسياب سه غلطكي براي آسياب مواد گوناگون از قبيل انواع رنگ، مركب چاپ، مواد آرايشي، صابون، شكلات، انواع خمير و نظاير اين مواد به كار مي رود. بازده بسيار بالا، سهولت كاربرد و شست و شوي آسان از مزاياي اين دستگاه مي باشند.
غلطك ها داراي درجه سختي بسيار بالايي هستند و در برابر سايش بسيار مقاوم مي باشند.
براي توليد مواد حساس در برابر حرارت، غلطك ها از داخل به وسيله آب خنك مي شوند.
در زمان كار چرخ دنده هاي انتقال دهنده قدرت به صورت خودكار روغن كاري مي شوند و اين عمل به طول عمر و نرمي كاركرد آن ها مي افزايد.
در نمونه هاي تمام هيدروليك، فشار ميان غلطك ها به صورت هيدروليكي تنظيم مي شوند. ميزان فشار هر كدام از جك ها جداگانه به وسيله نشان دهنده ويژه، به اطلاع اپراتور مي رسد و اپراتور را قادر مي سازد آن ها را جداگانه تنظيم كند. دستگاه همچنين داراي سيستم كنترل حداكثر فشار واردشونده بر روي غلطك ها است. تنظيم فشار تيغه جمع كننده مواد از غلطك خروجي نيز به صورت هيدروليكي انجام مي شود.
اين قسمت، از قطعات به صورت مجزا ساخته شده است و به آساني از دستگاه جدا مي شوند. در زمان شست و شو نيز وسايل ايمني لازم جايگزين
مي گردند.
غلطك هاي دستگاه به وسيله آب سرد خنك
مي شوند و ميزان حرارت هر كدام از آن ها به صورت مجزا كنترل پذير است. اين حرارت به وسيله نشان دهنده هاي ويژه مشخص مي گردد.
دستگاه مجهز به سيستم ايمني است كه به هنگام ورود هر شيي به جز مواد مورد نظر به دستگاه، با فشار دكمه هاي اضطراري كه در چهار محل دستگاه تعبيه شده اند، حركت غلطك ها متوقف
مي شود و اعمال مورد نياز خروج شي از ميان غلطك ها، به صورت خودكار انجام مي گيرد.