دستگاه پرميل براي آسياب نمودن انواع مواد نظير رنگ ها، انواع مرکب ها، انواع ترکيب هاي پيگمنتي، مواد داروئي، شکلات و غيره، که حالت مايع با ويسکوزيته هاي متفاوت دارند به کار
مي رود. پرميل هاي مدل PS-C به دليل طرح مدار بسته از مزاياي متعددي برخوردار مي باشند، مانند جلوگيري از تبخير مواد، جداسازي پرل ها از مواد بدون وجود صافي هاي معمول و عدم نياز به شستشوي زياد، سهولت کار با دستگاه از قبيل خالي نمودن مخزن از مواد و پرل ها(به صورت جداگانه). شارژ پرل به درون مخزن، بازديد داخل مخزن و جدا نمودن مخزن توليدي مواد از دستگاه نيز به راحتي انجام مي شوند.
جداره دروني مخزن از جنس استينلس استيل ضد سايش مي باشد. جهت تخليه مواد و پرل ها، در پايين مخزن دريچه هاي جداگانه تعبيه شده اند. براي بازديد داخل مخزن نيز مي توان قسمت تحتاني مخزن را از آن جدا نمود.
بستن و جدا نمودن مخزن از دستگاه نيز به سهولت انجام مي گيرد.
يونيت انتقال مواد از الکتروگيربکس دور متغير و پمپ دنده اي تشکيل شده است و مي توان اين مجموعه را بر روي دستگاه و يا جدا از آن نصب نمود.
مخزن دستگاه در قسمت ديواره ها و بخش زيرين دو جداره مي باشد. در صورت نياز مي توان شفت و پره ها را نيز از داخل به وسيله آب خنک نمود.
سيستم ايمني حرارتي به صورت استاندارد بر روي پرميل ها نصب مي گردد که در صورت ازدياد حرارت از حد تعيين شده، دستگاه خاموش و اين مورد به وسيله سيستم هاي هشداردهنده به اطلاع اپراتور مي رسد.
در پرميل هاي مدار بسته جهت کنترل ميزان فشار در داخل مخزن توليدي مواد، سيستم کنترل فشار تعبيه شده است که ميزان فشار را نشان داده و در صورت ازدياد بيش از حد مجاز تعيين شده به وسيله قطع پمپاژ مواد از آسيب ديدن دستگاه جلوگيري
مي نمايد.
براي دستگاه هاي پرميل از ساچمه هاي شيشه اي(پرل) به قطر 1 تا 5 ميليمتر استفاده مي شود و قطر پرل ها بسته به نوع مواد توليدي تعيين
مي گردد. در موارد ويژه مي توان از ساچمه هاي فولادي و يا سراميکي استفاده نمود.
براي قسمت همزن دستگاه دو نوع سيستم ديسكي و پيمي موجود مي باشد. در مدل همزن ديسكي شفت دستگاه مجهز به تعداد مورد نياز ديسك هاي مربوطه مي باشد. نوع آلياژ ديسك ها از استيل سخت ضد سايش مي باشد. در مدل پيمي شفت همزن مجهز به پيم هاي متعددي مي باشد و بر روي جداره مخزن نيز پيم هاي لازمه نصب شده اند. جنس اين پيم ها از استينلس استيل ضد سايش
مي باشد.